Vestfold symfoniorkester spiller Tsjaikovskys kjente fiolinkonsert og symf nr 4

Vestfold symfoniorkester spiller Tsjaikovskys kjente fiolinkonsert og symf nr 4 i
HJERNES, Sandefjord fredag 10 mars kl 18.00 og Lørdag 11 mars i Bølgen kl 1800
Kulturskoleelever går GRATIS-uten billett
kr 350 for voksne
Kom og hør flott musikk!

VESTFOLD symfoniorkester spiller Tsjakovskij symfoni nr 4 og Fiolinkonserten
Vestfold symfoniorkester spiller konserter
fredag 10 mars i Hjertnes og lørd 11 mars i BØLGEN kl 18.00

Facebook: Vestfold symfoniorkester FACEBBOK link