Vestfold Symfoniorkester spiller konsert i Hjertnes fredag 27 okt kl 19!

Facebookside Vestfold symfoniorkester

VESTFOLDS SYMFONIORKESTER spiller Carl Nielsens 4 tempramenter,
DVORAKS cellokonsert med den unge virtuosen Amalie Starheim, og Hjallarljod av Groven
Kom på en flott konsert!
Kulturskoleelver under 18 år gratis!»

Indisk bryllup
Ønsker du stemningsfull musikk i ditt bryllup?