Fiolintones konserter i november

Det skjer mye i november.
Tone Amundsen Stokland (fiolintone), spiller på Allehelgensgudstjeneste i Larvik kirke søndag 6 november kl 11
Allehelgensgudstjeneste

KULTURNATTA i Larvik byr på mange forskjellige konserter i Larvik. Larvik kulturskoles kammerorkester med dirigent
Tone Amundsen Stokland spiller klokka 18.00 i Larvik kirke. Her bidrar nye og gamle elever av Tone, blant annet
Rebecca Nøstrud Isaksen, som nå studerer på Norges Musikkhøgskole, og Kristine Kruger, som akkurat har startet på sin bratsj utdanning i Krakow. De spiller solosonater av Bach. Andre instrumenter deltar også

Kulturnatta Larvik program

Vestfold Symfoniorkester framfører SVANESJØEN 26 og 27 november i Hjertnes

Svanesjøen