Påskegudstjeneste i Larvik kirke

Påskegudstjeneste i Larvik kirke med organist Vigdis Poupart og fiolinist Tone Amundsen Stokland
Vi spiller sammen i forskjellige kirker, begravelser, konserter, bryllup og gudstjenester.
Fiolintone spiller i strykekvartetten Strings4you. En strykekvartett er det mest stemningsfulle du kan
velge til ditt bryllup.

Påskegudstjeneste i Larvik kirke
Påskegudstjeneste med organist Vigdis Poupart og fiolinist Tone Amundsen Stokland