Konsert Tønsberg domkirke onsdag 20 juni kl 20.00

facebookarrangement
avisomtale

Til det lysende Kors: kantate av Åge Myklegård ONSDAG 20 j uni kl 20.00 i Tønsberg domkirke

TIL DET LYSENDE KORS – KANTATE AV ÅGE MYKLEGÅRD
Strykere fra Vestfold kammerorkester

Tunsberg bispedømme fyller i 2018 70 år, og i den forbindelse fremfører vi kantaten som ble skrevet til opprettelsen av bispedømmet, skrevet av Åge Myklegård. Konserten innledes av biskop Per Arne Dahl.

Tønsberg domkirke onsdag 20.juni kl.20.00
Medvirkende:
Tønsberg domkor
Ensemble 96
Magne Fremmerlid, bass
Vidar Hellkås, tenor
Sammensatt orkester med blant andre Vestfold kammerorkester