Händels MESSIAS i Larvik kirke 8/2 og Horten kirke 11/2

Kom på konsert
Handel Messias iLarvik kirke, konsert med kor, profesjonelt orkester, solister: Magne Fremmerlid, Marianne, Andersen, Bodil Arnesen, Vidar Hellkås

KONSERT I HORTEN KIRKE SØNDAG 8 FEBRUAR KL 18.00
KONSERT I LARVIK KIRKE onsdag 11 februar kl 19.00

Profesjonelt orkester og profesjonelle solist
Bodil Arnesen, sopran
Marianne E Andersen, alt
Vidar Hellkås, tenor
Magne Fremmerlid, bass
Dirigent: Dag Eivind Holhjem
Larvik kantori og Borre Vocale
Billetter: www.ticketco.no søk: Messias