Gloria av Vivaldi

Konsert i Østre Halsen kirke søndag 27 oktober kl 19.00

Kor og sammensatt orkester med strykere og lærere fra Thor Heyerdahl videregående skole. Diverste solister

Kom på konsert og hør Gloria av Vivaldi og unge talenter fra Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik