Fra julekonsert i Larvik kirke

IMG_3136

 

 

 

 

 

 

Tone spiller på julekonsert i Larvik kirke

Tone spiller 2 sats, «Fuga» fra J.Seb. Bach solosonate i gmoll på
julekonsert i Larvik kirke 12.12.2014 />