Påskekonserter

Påskegudstjenester i Larvik

Fiolintone spiller på Skjærtorsdag i Larvik kirke kl 18.00,
og Langfredag kl 11 i Tjølling kirke
Det blir påskegudstjenester med mye fiolin og orgel

strykekvartett
Julekonsert Lillehammer