Konsert for Peru

Konserten ble en suksess
Konserten ble en suksess